आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
46पिथौरागढ़मूनाकोट मूनाकोट 25विवरण देखे
50पिथौरागढ़मूनाकोट गाडगांव 25विवरण देखे
51पिथौरागढ़मूनाकोट कुमल्‍ता नाघर 25विवरण देखे
52पिथौरागढ़मूनाकोट बडावे 25विवरण देखे
53पिथौरागढ़मूनाकोट मनकटिया 25विवरण देखे
54पिथौरागढ़मूनाकोट गौडीहाट 25विवरण देखे