आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
556टिहरीदेवप्रयाग त्‍यूणा 25विवरण देखे
557टिहरीदेवप्रयाग जखेड 25विवरण देखे
558टिहरीदेवप्रयाग रूमधार 25विवरण देखे
559टिहरीदेवप्रयाग पुजारगांव 25विवरण देखे
560टिहरीदेवप्रयाग धरूण 25विवरण देखे
561टिहरीदेवप्रयाग जगधार 25विवरण देखे
562टिहरीदेवप्रयाग पलेठी 23विवरण देखे
563टिहरीदेवप्रयाग आमणी25विवरण देखे
564टिहरीदेवप्रयाग भटकोट 25विवरण देखे
565टिहरीदेवप्रयाग डोबरी 23विवरण देखे