आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
336देहरादूनकालसी उदपाल्‍टा 25विवरण देखे
337देहरादूनकालसी कोरूवा 25विवरण देखे
338देहरादूनकालसी नराया 25विवरण देखे
339देहरादूनकालसी भंजरा 25विवरण देखे
340देहरादूनकालसी कोटी 25विवरण देखे
341देहरादूनकालसी कालसी 25विवरण देखे
342देहरादूनकालसी खाडी 24विवरण देखे
343देहरादूनकालसी मुन्‍धान 25विवरण देखे