आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
285चम्‍पावतपाटी रौलमेल 22विवरण देखे
286चम्‍पावतपाटी चौडाकोट 24विवरण देखे
287चम्‍पावतपाटी देवीधूरा 24विवरण देखे
288चम्‍पावतपाटी चौडमेहता 25विवरण देखे
290चम्‍पावतपाटी कमलेख 25विवरण देखे