आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
215अल्‍मोडास्‍याल्‍दे पैठाना 22विवरण देखे
216अल्‍मोडास्‍याल्‍दे महग्‍यारी 25विवरण देखे
217अल्‍मोडास्‍याल्‍दे डुंगरी 25विवरण देखे
218अल्‍मोडास्‍याल्‍दे कल्‍याणपुर 25विवरण देखे
219अल्‍मोडास्‍याल्‍दे गुदलेख 25विवरण देखे
220अल्‍मोडास्‍याल्‍दे गोलना 25विवरण देखे
221अल्‍मोडास्‍याल्‍दे भरसोली 24विवरण देखे