आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
171अल्‍मोडालमगडा उन्‍यूडा 25विवरण देखे
172अल्‍मोडालमगडा चौखुनी 25विवरण देखे
173अल्‍मोडालमगडा पुभाउ 25विवरण देखे
174अल्‍मोडालमगडा बकस्‍वाड 25विवरण देखे
175अल्‍मोडालमगडा शहरफाटक 25विवरण देखे
176अल्‍मोडालमगडा चायखान 25विवरण देखे
178अल्‍मोडालमगडा जलना 25विवरण देखे
179अल्‍मोडालमगडा सिरसोडा 25विवरण देखे
180अल्‍मोडालमगडा ढौरा 25विवरण देखे