आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
135उत्‍तरकाशीभटवाडी हर्षिल 25विवरण देखे
136उत्‍तरकाशीभटवाडी बन्‍द्राणी 25विवरण देखे
137उत्‍तरकाशीभटवाडी सौरा 25विवरण देखे
138उत्‍तरकाशीभटवाडी गंगोरी 25विवरण देखे
139उत्‍तरकाशीभटवाडी साल्‍ड 25विवरण देखे
140उत्‍तरकाशीभटवाडी मुस्टिकसौड 24विवरण देखे
141उत्‍तरकाशीभटवाडी जोशियाडा 25विवरण देखे