आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
115चमोलीपोखरी पोखरी 25विवरण देखे
116चमोलीपोखरी बमोथ 25विवरण देखे
117चमोलीपोखरी गिरसा 25विवरण देखे
118चमोलीपोखरी किमौठा 25विवरण देखे
119चमोलीपोखरी थालाबैड24विवरण देखे