आपदा प्रबंधन  विभाग  उत्तराखण्ड
सामूहिक न्याय पंचायत >
   
idजिला मुख्यालय ब्लाक का नामन्याय पंचायत प्र0 स0 
2बागेश्‍वरकपकोट लोहार खेत 24विवरण देखे
3बागेश्‍वरकपकोट माजखेत25विवरण देखे
4बागेश्‍वरकपकोट शामा24विवरण देखे
5बागेश्‍वरकपकोट होराली25विवरण देखे
6बागेश्‍वरकपकोट दियाली 25विवरण देखे
7बागेश्‍वरकपकोट सिमगरी 25विवरण देखे
613बागेश्‍वरकपकोट उतरोडा 25विवरण देखे
614बागेश्‍वरकपकोट असों 25विवरण देखे
616बागेश्‍वरकपकोट भराडी (बमसेरा)25विवरण देखे
617बागेश्‍वरकपकोट कर्मी 25विवरण देखे
618बागेश्‍वरकपकोट बदियाकोट 25विवरण देखे
619बागेश्‍वरकपकोट सूपी 24विवरण देखे